menu

Brich dir die Zunge nicht!

pi_geNedávno vyšla studie, která se zabývá vnímáním jazykových kompetencí cizinců. Podle této studie jsou pro rodilé mluvčí přijatelnější chyby gramatické než chyby ve výslovnosti. Cizinec se špatnou výslovností je prostě pro místní hůře přijatelný než ten, který pouze komolí koncovky.

Tento fakt má zřejmě na mysli Gymnázium Olgy Havlové, které již po několikáté zorganizovalo soutěž ve správné výslovnosti Brich dir die Zunge nicht! pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušných tříd gymnázií.
A již poněkolikáté si naše škola odnesla z této soutěže cenné trofeje. Letos se tříčlennému družstvu z kvarty ve složení Eva Kolářová, Jiří Večeřa a Richard Smrž podařilo vybojovat trofej nejcennější – 1. místo v soutěži! Nejen, že si jazyk nezlomili, ale projevili velký jazykový cit.