menu

Úspěšný 10. ročník vyzývací soutěže v německé recitaci s mezinárodní účastí

V pátek 8. dubna 2016 proběhl na našem gymnáziu jubilejní desátý ročník soutěže v recitaci německých básní. Vůbec poprvé se jednalo o soutěž mezinárodní, za účasti žáků naší partnerské školy, Gymnázia Antona Bernoláka v Námestovu na Slovensku. Již tradičně se klání zúčastnila ostravská gymnázia a střední školy jako Wichterlovo gymnázium, Gymnázium Olgy Havlové, Gymnázium Volgogradská, Gymnázium Františka Hajdy, Gymnázium Hello nebo Vítkovická střední průmyslová škola či ZŠ Bulharská.
Z vyučujících, kteří účastníky doprovázeli, byla sestavena odborná porota, které jako každý rok předsedal Jörg Hochfeld z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida.
Doprovodný program soutěže se letos nesl v duchu tvorby rakouské autorky a nositelky Nobelovy ceny za literaturu Elfriede Jelinekové, která letos oslaví významné životní jubileum. Paní profesorka Hudecová seznámila soutěžící i porotu s životními mezníky Elfriede Jelinekové, s ukázkami z jejího díla a vše bylo zakončeno workshopem.
Samotná soutěž probíhala jako každoročně ve dvou kategoriích, v nižší kategorii (nižší gymnázium a ZŠ) soutěžilo dvanáct žáků. Čestné uznání za svůj osobitý projev získala Isabela Kosmelová z Gymnázia Antona Bernoláka, na 3. místě se svou básní “Mailied” umístil žák tercie A Richard Smrž, druhé místo si vybojovala Ludmila Hájková s básní “Faultier” a místo první obhájila Magdaléna Ostárková s básní “Bär und Wolf”. Odbornou porotu nadchla nejen procítěným projevem, ale i výraznou interpretací básně. Obě nejlépe oceněné soutěžící reprezentovaly Gymnázium Olgy Havlové.
Do vyšší kategorie bylo přihlášeno 18 soutěžících. Výkony, které recitátoři podávali, byly naprosto jedinečné, a proto měla odborná porota rozhodování velmi těžké. Nakonec se shodla na následujícím výsledku. Čestné uznání za přednes básně Petra Bezruče “Ostrava” v německé verzi, ale také za originalitu ve volbě básně a nápaditý výběr kostýmu získala Lenka Švidrnochová z kvinty A Wichterlova gymnázia. Třetí místo si odnesla Kateřina Špundová z Gymnázia Fr. Hajdy za báseň Ingeborg Bachmannové. Na druhém místě se umístila Marcela Brišáková z Gymnázia Antona Bernoláka, která porotu zaujala svou lehce koketní interpretací textu.
Poprvé v dějinách soutěže se odborná porota rozhodla pro udělení dvou prvních míst pro naprosto uchvacující výkony dvou soutěžících. Dvě první místa si tedy odnesli Lenka Matušáková z Gymnázia Antona Bernoláka v Námestovu za své podání básně “Der Handschuh”a Nathan Vishwanathan z třídy 3.C Wichterlova gymnázia za dramatický přednes básně “Prometheus” od J.W. Goetheho.
Velký dík za finanční podporu soutěže náleží Oknům – občanskému spolku při Wichterlově gymnáziu, která jsou mnohaletým partnerem této soutěže.
Všem zúčastněným přísluší velké poděkování za vytvoření příjemného dopoledne, oceněným blahopřejeme k jejich umístění a budeme se těšit na příští ? již 11. ročník recitační soutěže v dubnu 2017.