menu

Školní kolo konverzační soutěže ve španělštině

Školní kolo konverzační soutěže ve španělštině

Dne 02. 02. 2022 se konalo školní kolo konverzační soutěže ve španělském jazyce. Soutěže se
zúčastnilo 10 studentů napříč různými třídami, kteří navzájem změřili své znalosti a
dovednosti zejména ve spontánním mluveném projevu na dané téma.
Naši školu bude reprezentovat v krajském kole vítěz Mikuláš Novotný (7. B).
Pakliže se uskuteční krajské kolo kategorie určené pro studenty mající dlouhodobou možnost
komunikace s rodilými mluvčími, bude naši školu zastupovat rovněž Kateřina Rubišarová
(7. B).
Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme vítězům.
Za PK španělštiny

Jakub Lukáš