menu

Mnohonásobný úspěch u Brontosaurů

Mnohonásobný úspěch u Brontosaurů

Když se řekne “Naše krajina”, každému z nás vytanou na mysli úchvatné scenérie, které příroda vytváří během čtyř ročních období, krajinu našeho domova, oblíbené místo, místo blízké našemu srdci. A že žákům Wichterlova gymnázia není lhostejné, co se děje okolo nás v přírodě a umí i s lehkou nadsázkou výtvarně uchopit problémy spojené s naším životním prostředím, dokázali svým suverénním umístěním na předních příčkách ve výtvarné soutěži “Máme rádi přírodu” pořádané hnutím Brontosaurus v kategorii ekofór. Do soutěže organizátorům dorazilo 2150 děl. Bylo tedy rozhodně z čeho vybírat a porotci práci snadnou jistě neměli.

V kategorii žáků 7. – 9. třídy získala za svou malbu Lesa zvláštní ocenění poroty Hana Požárová ze 4.A. Diplom_Hana Požárová

V kategorii ekofór žáků 4. – 6. tříd se umístila s svými Ledními medvědy na 3. místě Linda Kaduchová z 1.A Diplom_Linda Kaduchová

V kategorii ekofór žáků 7. – 9. tříd patří 1. místo za ekofór Poslední móda Kristýně Porzerové ze 4.A  Diplom_Kristýna Porzerováa 3. místo za Podmořskou stavbu Barboře Šímové rovněž ze 4.A. Diplom_Barbora Šímová

A zvláštní ocenění poroty za svého Méďu si odnesla i Alice Štěpánková taktéž ze 4.A. Diplom_Alice Štěpánková

V kategorii ekofór studentů středních škol nám patří všechny příčky. 🙂

1. místo: Adéla Petrušková z 1.D a její Suchozemská velryba Diplom_Adéla Petrušková

2. místo: Lukáš Malý z 1.D a jeho Krab objevitel Diplom_Lukáš Malý

3. místo: Iveta Křikavová z 1.D za Smutný oceán Diplom_Iveta Křikavová

Výhercům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast a reprezentaci školy.