menu

Výtvarná soutěž “Moje rodina…”

Výtvarná soutěž “Moje rodina…”

Dne 25. 6. 2020 proběhlo na Magistrátu města Ostravy slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro žáky ostravských škol, která se konala pod záštitou komise pro rodinu a volný čas rady města Ostravy. 

Celá soutěž probíhala online formou už od samého počátku vyhlášení z důvodu koronavirového opatření. Znamenalo to, že děti pracovaly na vyhlášeném tématu v domácím prostředí bez odborných konzultací a zcela samy. Proto si vážíme jejich zájmu o soutěž a především oceňujeme jejich tvůrčí nasazení a kreativitu, bez které by nedosáhly tak krásných výsledků a nezískaly ocenění jak od odborné poroty, tak i od veřejnosti na základě internetového hlasování.

V kategorii III ( 12-13 let) vybrala odborná porota za vítěznou práci obrázek s názvem Blondýna má rodinu, rodina má blondýnu Hany Čaplové ze třídy prima A a na základě internetového hlasování kresbu Jana Poláčka rovněž z primy A s názvem Rodinná dovolená v Budapešti.

V kategorii IV( 14-16 let) byla vybrána odbornou porotou vítězná práce Elišky Májkové s názvem Moje rodina z tercie B a na základě internetového hlasování získala nejvyššího počtu hlasů práce s názvem Silná čtyřka Nely Losíkové z tercie A.

Blahopřejeme ke krásné reprezentaci Wichterlova gymnázia!