menu

Celostátní kolo soutěže Eurorebus

Celostátní kolo soutěže Eurorebus

Eurorebus je soutěž s dlouhodobou tradicí propojující vědomosti přírodních i společenskovědních oborů. Třídní kolektiv současné kvarty je již čtyři roku u toho, a to vždy s postupem do celostátního finále.

5. 6. 2017 se pražského klání zúčastnili tři žáci: Vojta Mohelník (v soutěži jednotlivců kategorie ZŠ o2 i v soutěži třídních kolektivů v kategorii ZŠ 02), Vojta David a David Ondřejek (oba v soutěží třídních kolektivů).  Tento třídní kolektiv v krajském kole zvítězil, zde však na mety nejvyšší nedosáhl. Skvěle si stál Vojta Mohelník, který obdržel páté místo.

Všem gratulujeme a děkujeme za výbornou samostatnou práci a reprezentaci.

Vojta Mohelník, David Ondřejek a Vojta David (zleva)