menu

Exkurze do Belgie aneb účastnit se soutěží se vyplatí

Exkurze do Belgie aneb účastnit se soutěží se vyplatí

Evropská unie a vše kolem ní – video, díky němuž nám bylo umožněno zúčastnit se exkurze do Belgie. Zadání soutěže znělo: „Připravte pro své mladší spolužáky příspěvek na téma Evropská unie, a to s využitím moderních technologií.” Do aktivity se zapojila tehdejší 2. D (dnes již 3. D) a umístila se na prvním místě. Odměnou byla několikadenní exkurze pro celou třídu, seminaristy z politické geografie a vybrané studenty za úspěchy v soutěžích. 

Vyjeli jsme v neděli 19. 6. 2022 ve večerních hodinách směrem k naši první zastávce, kterou byla belgická enkláva v rámci Nizozemska Baarle-Hertog. Státni hranice zde často procházejí jednotlivými budovami a zahradami, které se tak nacházejí ve dvou různých státech. Pondělí bylo završeno příjezdem do Antwerp, kde jsme měli zajištěné ubytování. Dominantou tohoto 2. největšího města Belgie je gotická katedrála Milostivé Panny Marie, za zmínku stojí také překrásná budova železničního nádraží.

Na další den byla naplánovaná beseda s českou europoslankyní a místopředsedkyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou, během níž nám rovněž odpověděla na naše dotazy. Měli jsme tak možnost se seznámit s chodem a podstatou celého Evropského parlamentu, resp. fungováním a přínosem evropské integrace. Samozřejmě jsme si prohlídli i centrum Bruselu a Atomium.

Ve středu nás čekala prohlídka města Bruggy, které je označováno jako “Benátky severu”, a Gentu, univerzitního města. Ve čtvrtek pak přišlo balení věcí a odjezd z Antwerp, i přesto, že bychom si nejraději celý výlet ještě o pár dní prodloužili. Po cestě domů jsme na skok navštívili studentské město Lovaň a Frankfurt nad Mohanem, který byl kontrastem oproti předešlým městům vzhledem k jeho odlišné architektuře.  

Exkurze byla velice zdařilá. Nejen že jsme měli možnost seznámit se se spolužáky z jiných tříd, se kterými bychom ve škole kontakt asi nikdy nenavázali, ale i poznat více naše profesory. Na závěr patří poděkování 3. D, bez jejíž aktivity bychom se do Belgie asi nikdy nepodívali, profesorskému sboru za pevné nervy, cestovní kanceláři Hambálek za skvělou organizaci celého výletu a také kanceláři paní europoslankyně za vytvoření dané soutěže. Děkujeme. Exkurze byla sponzorována z grantu Evropského parlamentu.

Odkaz na soutěžní video zde.

Markéta Rozprýmová, Jiří Závada (7. A)