menu

Školní kolo zeměpisné olympiády

V úterý 26. 1. 2016 proběhne školní kolo zeměpisné olympiády v učebně zeměpisu.

Kategorie:

  • B (sekunda) – 6. vyučovací hodinu
  • C (tercie, kvarta) – 1. vyučovací hodinu
  • D (vyšší gymnázium) – 7. vyučovací hodinu

Zájemci se mohou přihlásit u vyučujících zeměpisu do pátku 23. 1. 2016.