menu

Titul Ekoškola pro další léta

Když jsme v roce 2012 na škole založili školní Ekotým a započali s mezinárodním projektem Ekoškola koordinovaným sdružením Tereza Praha, netušili jsme, kolik to bude práce a zároveň jaký dopad to bude mít na chod školy. Titul Ekoškola jsme získali asi po roce práce. A protože tento projekt nedává možnost usnout na vavřínech, musí se v cyklu dvou až tří let obnovovat.

Tak jsme rádi, že se to povedlo. 15. června 2016 se celý Ekotým vypravil na exkurzi do Prahy, z nichž 4 zástupci převzali v Senátu parlamentu ČR certifikát, který naší školu opravňuje titul Ekoškola dále používat.

Tento celoškolní projekt má za cíl vychovávat (nejen) k ekologické zodpovědnosti, resp. snižuje negativní dopad školy na životní prostředí. Věříme, že studenti to pak budou praktikovat i v mimoškolském životě. Projekt také učí systematicky myslet a dlouhodobě plánovat. Jeho realizátorem je právě školní Ekotým, aktuálně složený z 19 zástupců různých ročníků, ve spolupráci se všemi, kteří se chtějí nechat poučit a chovat zodpovědně.

Školní Ekotým na exkurzi

Ve Valdštejnské zahradě

Zástupci Ekotýmu přebírají certifikát Ekoškola

Ve Valdštejnském paláci