menu

Výhra v europoslanecké soutěži

Výhra v europoslanecké soutěži

Doba distanční výuky nutí učitele přehodnocovat své výukové zdroje a formy předávání učiva žákům. Zároveň žáci můžou přispět svými schopnostmi vytvářet výukový materiál.

Právě toto bylo zadání soutěže pořádané kanceláří paní Dity Charanzové, poslankyně a místopředsedkyně Evropského parlamentu. Úkolem bylo vytvořit výukový materiál o Evropské unii, který by byl použitelný pro vrstevníky při výuce tématu EU.

Úkolu se v rámci výuky zeměpisu zhostilo 6 žáků třídy 2.D, kteří ve svém videu reflektovali nejen historii a význam EU, ale hlavně aktuální problematiku, např. brexit. Připomenutí důležitých informací či simulaci vrcholného summitu EU si můžete prohlédnout zde.

Všichni tvůrci výukového videa obdrželi cenu v podobě mnoha praktických předmětů a celá třída vyhrává exkurzi do sídla Evropského parlamentu na podzim 2021. Tedy za předpokladu návratu do “normální ” doby. Přejme si tedy, aby se tento návrat brzy povedl:-)