menu

Antická filosofie jako základ evropského myšlení

Antická filosofie jako základ evropského myšlení

Žáci navštěvující seminář z filosofie ve středu 20. 11. 2019 absolvovali druhou přednášku z plánovaného cyklu. První, který s našimi žáky vedl debatu v měsíci říjnu (na téma etiky), byl Vladimír Šiler. Ve druhém případě přednášel PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.

Oldřich Kramoliš se badatelsky zabývá antickou filosofií, kterou považuje za zrod myšlení evropského. Je autorem řady monografií a odborných prací reflektující toto téma. Jednou z nejznámějších je „Naturalizace filosofie v minulosti a současnosti“.

Přednáška vedená ve formě debaty žákům posloužila jako přehled antické filosofie, který lze uplatnit u maturitní zkoušky. Za vhodné považujeme určitě seznam hlavních pojmů, jmen a také tematických oblastí, kterými se antičtí myslitelé zabývali.

V průběhu akce se žáci dozvěděli informace o pojetí duše, světa a pravdy v době homérské. Kromě poznání základních informací o jednotlivých pojmech, byly posluchačům představeny jejich řecké ekvivalenty.

Dr. Kramoliš přednášku vymezil úvodními premisami týkající se vznikem filosofie v antice. Žáci následně sami přišli na řešení, které jim posloužilo jako návod k pochopení systému antického myšlení. Přednášející jim pomohl s pochopením zatím neznámých termínů a do celé problematiky přinesl nadhled a srozumitelnost.
Ondřej Tichý