menu

DOD na Okresním soudě v Ostravě-Porubě

DOD na Okresním soudě v Ostravě-Porubě

DOD na Okresním soudě v Ostravě-Porubě

U příležitosti 100. výročí zahájení činnosti Krajského soudu v Ostravě proběhl ve čtvrtek 26.5.2022 také i na Okresním soudě v Ostravě-Porubě Den otevřených dveří. Akce se zúčastnilo hned několik středních škol, mezi nimi i 19 žáků našeho gymnázia. 

Program se skládal z přednášek s následnou besedou, kterou vedli soudci okresního soudu. Témata se týkala problematiky civilního a trestního práva (např. jednací síň – mýty a fakta; praktické aspekty spotřebitele; o diskriminaci).

Na závěr proběhl simulovaný trestní proces loupežného případu na základě skutečné události, který byl v rámci trestního řízení na tomto soudě projednáván. Žáci tak mohli názorně poznat roli státního zástupce, soudců a obhájců, zapisovatele, členů justiční stráže atd.

Mgr. Hana Želazková