menu

Maraton psaní dopisů

Maraton psaní dopisů

logo_csAmnesty International je mezinárodní nevládní organizace, která monitoruje porušování lidských práv ve světě.

A dává možnost ovlivnit práva jednotlivců kdekoliv na světě i běžným lidem, kteří si často myslí, že nemají sebemenší možnost v této problematice zapůsobit.

Prostředkem k tomuto je kampaň od Amnesty International zvaná Maraton psaní dopisů. Lidé se mohou zapojit napsáním dopisu prezidentovi či panovníkovi země, v níž se vyskytuje jedinec, jehož lidská práva jsou prokazatelně porušována. Jeden dopis na podporu utlačovaného moc nezmůže, ale když se jich sejdou statisíce?

V předvánočním čase se zájemci o psaní dopisů můžou zapojit i na naší škole. Akce je otevřená i pro veřejnost. Veškeré informace i vzorové dopisy jsou ve vestibulu školy.

Všem podporovatelům předem děkujeme.