menu

Sociologie migrace aneb žáci sociology

Sociologie migrace aneb žáci sociology

V pátek 22. 2. 2019 se na Wichterlově gymnáziu konal workshop socioložky dr. Nicol Horákové z Filozofické fakulty Ostravské univerzity. V současnosti je paní doktorka vedoucí katedry sociologie, ve své badatelské práci se zaměřuje na sociologii migrace, interkulturní komunikaci, urbanizaci a digitalizaci.

Přednáška určená pro žáky prvních ročníků byla rozdělena do dvou částí. První spočívala v aktivitě a dialogu, během které jednotlivé skupiny žáků zastupovaly světové kontinenty. Následně byla mezi kontinenty vedena debata o migraci, vyprodukovaném hrubém domácím produktu v závislosti na počtu migrantů. Žáci v průběhu debaty projevili kvalitní argumentační schopnosti a organizační nadání v otázce vnitrokontinentální migrace.

Druhá část akce probíhala v podobě přednášky. V jejím začátku žáci vyplnili dotazník, který fungoval ke zjištění znalostí o migraci a některých užitečných datech a číslech. Po zjištění odpovědí se žáci zapojili do debaty, sami navrhovali možná řešení a dopady migrace, rovněž poukázali na odlišné chápání pojmu migrace v různých částech světa.

Pro obě strany byla akce přínosná a zajímavá. Naši žáci si ověřili, že sociologie není pouze akademická disciplína zabývající se společností a jejím dělením, ale také moderní dynamická oblast, která se týká našeho každodenního života.

Mgr. Ondřej Tichý