menu

Spor o univerzálie jako počátek středověkého myšlení

Spor o univerzálie jako počátek středověkého myšlení

Ve středu 22. 1. 2019 absolvovali žáci filosofického semináře další z plánovaných seminářů. Jeho hostem byl doc. Marek Otisk z Ostravské univerzity.

Tématem akce byl středověký spor o univerzálie, jenž je považován za počátek středověkého myšlení vůbec. Kromě již zmíněného problému došlo k vymezení středověku jako historického a myšlenkového období.

Formou debaty bylo zmíněno také to, jak se na středověkou epochu navázalo v období renesance a humanismu, osvícenství. Rovněž byly přednášejícím sděleny a představeny myšlenky jednotlivých myslitelů epochy středověku (Anselm z Canterburry, Boethius). Žáci se následně pokusili jednotlivé myšlenky a názory aplikovat do praxe.

Během akce převládala příjemná atmosféra, žáci se nebáli prezentovat své názory a období středověku jim bylo představeno z jiné perspektivy.

Ondřej Tichý