menu

Zpráva účastnice finále Olympiády lidských práv

logo

Finále Olympiády lidských práv

Spolek Leges Humanae, který sdružuje mladé lidi s aktivním zájmem o problematiku lidských práv a svobod, každoročně pořádá Olympiádu lidských práv. Soutěž je určená pro všechny středoškoláky, jenž rádi diskutují a přemýšlí nad problematikou lidských práv. I my máme přemýšlivé studenty, kterým svět není lhostejný, a tak se naše škola zapojuje do této celostátní olympiády.

První kolo probíhá přes internet. Soutěžící odpovídají na 10 záludných otázek zabývajících se právem a posléze píší krátkou esej. To vše v intervalu 40 minut. Z několika stovek studentů se potom vybírá šedesátka nejlepších, která postupuje do kola druhého. Pravidelní návštěvníci webové stránky Wichterlova gymnázia si mohli povšimnout, že v minulých dvou ročnících byli mezi finalisty i studenti naší školy. A v letošním roce jsme na tuto “tradici” úspěšně navázali, Alexandra Bajnarová ze 3.C, Marie Šubrtová ze 7.A a Markéta Machalová z 8.A se probojovaly mezi nejlepší.

V pátek 2. prosince, v brzkých ranních hodinách, vyrazila trojice našich studentek až do “daleké” matičky Prahy. Celá akce se potom odehrávala přímo v reprezentačních prostorách Magistrátu hl. m. Prahy. Finálový boj spočíval v napsání eseje, přičemž témata vypadala následovně: Návrh zákona o trestném činu hanobení prezidenta, Právo na ochranu osobnosti veřejně známých osob a Svoboda projevu na sociálních sítích. Na napsání byl časový limit 100 minut. Z 60 soutěžících pak bylo vybráno 10 nejlepších, kteří své eseje obhajovali před odbornou porotou. Této porotě předsedal ředitel Amnesty International ČR.

Ačkoliv se zástupkyním naší školy nepovedlo probojovat do samotného superfinále, den si maximálně užily. Jednak mohly zhlédnout velmi poutavou přednášku pracovnice z UNICEF, která procestovala téměř celý svět a pomáhala v nejrůznějších končinách. Také se dozvěděly podrobnosti o letošním ročníku Maratonu psaní dopisů (která se na naší škole bude pořádat již 3. rokem). A v neposlední řadě měly možnost absolvovat workshop, na kterém si zkusily své prezentační schopnosti.

Pokud se o problematiku lidských práv zajímáte, nebo byste jen chtěli zkusit něco nového, neváhejte a přihlašte se do dalšího ročníku Olympiády lidských práv. Nebo v 2. prosincovém týdnu doražte na Wigym a zúčastněte se Maratonu psaní dopisů. Nezapomeňme, že “Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá.”

Markéta Machalová 8.A