menu

HIV WEBINÁŘ 2016

Dne 15. 12. se třídy 3. A a 4. A zúčastnily HIV WEBINÁŘe, což je komplexní interaktivní beseda zaměřující se na problematiku viru HIV a s ním související nemoc AIDS, kterou tento vir vyvolává při dlouhodobém neléčení.

Beseda trvala jednu hodinu (10:00-11:00) a žáci ji sledovali na promítacích plátnech či televizi. V natáčecím studiu byl přítomen moderátor, který celou besedou provázel, a hosté: lékařka – odbornice na HIV, lékař – preventista a HIV pozitivní lektor. Všichni hosté odpovídali na dotazy, které do studia během vysílání přicházely, vysvětlovali, jak nákaze virem HIV předcházet, jak postupovat při podezření na nákazu a  jak vycházet s lidmi, kteří jsou nakaženi.

Každý účastník besedy zodpověděl před a po zhlédnutí shodný dotazník, který pomůže vyhodnotit úspěšnost besedy. Celkově měla beseda pozitivní ohlasy a vyvolala zajímavou diskuzi mezi žáky.

http://www.aids-pomoc.cz