menu

Projekt EU peníze SŠ

Wichterlovo gymnázium je příjemcem dotace v rámci programu “EU peníze středním školám”.

Název projektu: Inovace vzdělávání na Wichterlově gymnáziu

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1016
Doba realizace: 01.09.2012 až 31.08.2014, tj. 24 měsíců

V rámci projektu budeme realizovat následující šablony:

Inovace výuky cizích jazyků (3 aktivity)

  • II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách (AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ)
  • II/3 – Metodické kurzy pro učitele cizích jazyků
  • II/5 – Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí

Inovace a zkvalitnění výuky v ostatních předmětech

  • I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
  • IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol
  • V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol (chemie, biologie, dějepis, ZSV, zeměpis)
  • IV/2 – Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výběrová řízení týkající se projektu

 

Veřejná zakázka malého rozsahu – Zajištění jazykových kurzů pro učitele cizích jazyků

Vyhlášení výběrového řízení (výzva v PDF)
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu zakázky (příloha 1 v PDF)
Příloha č. 2 – Specifikace kurzu (specifikace kurzu v DOC)
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (krycí list v DOC)
Vzor – Čestné prohlášení (Cestne_prohlaseni v PDF)
Datum vyhlášení zakázky: 4. února 2013, ukončení příjmu nabídek: 18. února 2013, 14:00 hod.
Výběrové řízení probíhá.
Dodatečné informace č. 1 – dotaz účastníka VZ. (Priloha_4_Odpoved_na_dotaz c_1.pdf)
Dodatečné informace č. 2 – dotaz účastníka VZ. (Priloha_5_Odpoved_na_dotaz_c. 2.pdf)

Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka technického vybavení pro pracovníky projektu
Datum vyhlášení zakázky: 8. října 2012, ukončení příjmu nabídek: 22. října 2012, 14:00 hod.
Výberové řízení bylo ukončeno.

Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka interaktivní tabule s projektorem a notebooku

Datum vyhlášení zakázky: 15. listopadu 2012, ukončení příjmu nabídek: 27. listopadu 2012, 14:00 hod.
Výběrové řízení bylo ukončeno.