menu

Spolupráce s Ostravskou univerzitou


Naše gymnázium dlouhodobě spolupracuje s Ostravskou univerzitou, respektive s Centrem pregraduálních praxí, které zajišťuje praktickou přípravu studentů učitelství a využívá zkušeností a schopností našich pedagogických pracovníků.

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

Projekt přináší inovaci studentských praxí z hlediska rozsahu, organizace a vedení praxí. Nová koncepce praxí, která v rámci realizace projektu vznikne a bude pilotně ověřena na školách, které jsou do projektu zapojeny, vytvoří prostor pro intenzivní spolupráci učitelů ZŠ, SŠ a akademických pracovníků. Monitorovací systém praxí bude mít interaktivní podobu a umožní vstupy všech zainteresovaných osob. Na základě pilotního ověření bude systém uveden do finální podoby v návaznosti na zkušenosti z pilotního ověření a kapacitní možnosti PdF OU. Inovativnost projektu dále spočívá v zapojení pedagogických pracovníků základních škol do pregraduální přípravy budoucích učitelů formou seminářů, které budou reflektovat situace a problémy školní praxe, což podpoří připravenost studentů – budoucích učitelů na vstup do praxe a rychlejší adaptaci na reálné školní prostředí.

Projekt Synergie – Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ (ukončený projekt)

Stali jsme se také oficiálním partnerem Ostravské univerzity v projektu SYNERGIE-Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem tohoto programu je další zvyšování dovedností budoucích i současných učitelů. Naši pedagogové budou mít možnost se dále vzdělávat tak, aby v pozici cvičných pedagogů mohli co nejlépe využít své zkušenosti z praxe a ještě lépe se přizpůsobit požadavkům, které na současného učitele klade trh práce. Partnerům projektu jde rovněž o prohloubení praktické spolupráce mezi univerzitou a gymnáziem, zejména v podobě diskuse o konkrétních požadavcích partnerů i veřejnosti, která by měla mít za výsledek skutečné a funkční změny v oblasti přípravy budoucích pedagogů.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt: SYNERGIE

Reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0355

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky