menu

Spolupráce s Univerzitou Karlovou

V listopadu 2015 došlo v rámci akce Týden vědy a techniky AV ČR ke spojení Wichterlova gymnázia s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Wichterlovo gymnázium se tak stalo její fakultní školou.

Studentům a pedagogům našeho gymnázia se tak nabídla možnost využívat vybraná pracoviště univerzity a její nejmodernější vybavení, případně spolupracovat pod odborným vedením pracovníků Karlovy Univerzity na samostatných projektech např. v rámci Středoškolské odborné činnosti.


UK