menu

Studentská vědecká konference v AJ

Studentská vědecká konference – Student Scientific Conference

Bez studentské vědecké konference si už neumíme únor na Wichterlově gymnáziu ani představit. Prezentující kategorie vyššího gymnázia, nižšího gymnázia i základních škol pravidelně nabízejí nepřeberné množství nejrůznějších témat z oblasti historie, sociologie, sportu, kultury, vědy a techniky a mnoha jiných.

Svými skvělými jazykovými a prezentačními schopnostmi těší nejen publikum, ale i porotu, ve které zasedají zástupci z řad vyučujících anglického jazyka i starších spolužáků.

Porota následně ocení několik vystupujících v různých kategoriích, konkrétní umístění se neuděluje.

Celý den je vždy zajímavý a poučný a studenti ukazují, že kromě toho, že dokáží prezentovat krásným jazykem na vysoké úrovni, mají rovněž znalosti ze všech možných oborů, o které se ve svém volném čase zajímají. Naše setkání se tak stává exkurzem do světa mladých lidí.

Další rozměr konference získává i díky pravidelné účasti Mgr. Renáty Tomáškové, Dr., která je naším tradičním a velice milým hostem. Spolu s ní vždy přicházejí dva prezentující hosté z řad studentů Filozofické fakulty Ostravské univerzity. A naši vítězové pak na Ostravskou univerzitu zavítají se svou prezentací.

  • 1
  • 2