menu

Práce s talentovanými žáky v matematice

Informace o kurzu

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům materiály a metodické návody k práci s talentovanou mládeží. Uvedená témata budou prezentována na materiálech běžně dostupných, které bude možné hned cíleně využít ve výuce. Totéž platí o volně šiřitelných počítačových programech a aplikacích. Prezentované úlohy budou navazovat na různá témata běžně probíraná v hodinách matematiky na ZŠ.

Materiály ke stažení pro účastníky kurzu