Archiv příspěvků 2011 – 2022

Putování po židovských památkách – část 1.

Praha_Jewish_Cemetery_2003

Židovský hřbitov, Praha

V České republice je možné najít velké množství židovských památek. Důvodem je především příchod židovského obyvatelstva do země kolem 9. století a jeho následné rozšiřování. Morava i Čechy byly skrz naskrz pokryty spoustou pamětihodností připomínajících danou komunitu, která na našem území již dlouhá staletí žije a tvoří součást populace. Značné množství těchto památek však bohužel padlo za oběť nacistickému běsnění. Stejně jako většina židovských obyvatel předválečného Československa.

Toužíte poznat největší synagogu v Evropě? Na tu v České republice nenarazíte. Tak si sbalte batůžek a vyrazte do maďarské metropole Budapešti. U nás však můžete navštívit hned tu druhou v pořadí. Byla vystavěna v období let 1888 až 1892 v centru Plzně.

Další neméně významnou židovskou modlitebnou je Staronová synagoga v pražském Židovském městě. Zvláštností na ní je, že  třebaže pochází již z poloviny 13. století, stále plní svou původní funkci. Synagoze se dokonce podařilo přečkat i velký požár na Starém městě v roce 1689. Váže se k ní také pověst o Golemovi, kterého měl rabbi Löw uložit právě na její půdě.

K těm nejzajímavějším památkám v České republice vůbec patří bezesporu také Pinkasova synagoga. Významná je především pro svou memoární hodnotu. Typický interiér této stavby slouží jako vzpomínka na 80 000 českých Židů. Všude po stěnách jsou napsána jména obětí holocaustu, jejichž památka je uchována alespoň touto formou.

Opustíme staroměstské synagogy, avšak na Josefově ještě zůstaneme. Nachází se zde totiž také místo, kde jsou pohřbeny jedny z nejvýznamnějších osobností židovské historie. Během procházky Starého židovského hřbitova narazíme na typické náhrobní kameny (hebrejsky macevot) se jmény například Mordechaje Maisela nebo rabbiho Löwa.

A co že to vlastně ten Josefov je? Nyní jde o jednu z pražských čtvrtí obklopenou Starým městem, původně však tuto městskou část obývali zejména Židé. Proto se také až do jeho zániku nazývalo Židovským městem.

Přidejte svůj komentář

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.