menu

Třídní schůzky a konzultace

¨
Vážení rodiče,
dovolujeme si vás ve středu 7. června pozvat na závěrečné třídní schůzky a konzultace v tomto školním roce. Třídní schůzky, pokud je třídní učitelé svolají, budou zahájeny v 16:30 v kmenových třídách. Dále budou následovat do 18:15 individuální konzultace.Připomínme, že zároveň budou probíhat volby do školské rady.Vedení gymnázia