menu

Výsledky šetření k distanční výuce

Vážení rodiče, milí žáci, všichni, koho naše gymnázium zajímá,

stejně jako se žák zlepšuje díky zpětné vazbě, kterou dostává od učitele, může se i učitel a celá škola zlepšovat díky zpětné vazbě od vás. Proto jsme vás požádali o informace ohledně systému distanční výuky na naší škole. Jak již bylo mnohokrát řečeno, požadavky a postoje žáků i rodičů se na individuální úrovni neuvěřitelně liší a co vyhovuje jednomu, může druhý nenávidět (a naopak). Proto jsme se zaměřili na zjištění, zda funguje SYSTÉM, který jsme nastavili, a jaký je VĚTŠINOVÝ postoj. Individuální problémy a požadavky můžeme a stále chceme řešit individuálně, pokud to bude v našich silách. Získaná data jsme podrobně vyhodnotili na úrovni školy, ročníků i předmětů a budeme s nimi dále pracovat. Všem nesmírně děkujeme za čas, který jste vyplnění dotazníku věnovali. Je to největší pomoc, jakou nám můžete dát. Ještě víc pak děkujeme za ohromné množství pozitivních, optimistických a pochvalných zpráv. Všechna ta “děláte to dobře” nám všem neuvěřitelně pomohla. 

Výsledky šetření považujeme za důležitou informaci také pro vás. Je to zřejmě jediný způsob, jak mohou rodiče i žáci vyhodnotit svou roli, pozici a práci v porovnání s většinou.

K výsledkům zásadních položek přikládáme vždy krátký komentář.

Shodou okolností jsme krátce po vyhodnocení šetření dostali nejnovější metodiku ministerstva školství, kterou rovněž naleznete níže. Můžete tedy srovnat požadavky ministerstva s výsledky šetření a skutečným stavem. Máme ohromnou radost z toho, že většinu ze základních požadavků se nám dle čísel daří velmi dobře plnit. Abyste nemuseli dokument MŠMT číst celý, najdete v samostatném souboru náš komentář k vybraným pokynům.

A víte co? Taky to děláte dobře! A taky smekáme a obdivujeme vás. Držte se! 🙂

Mgr. Jan Netolička, ředitel gymnázia

Výsledky šetření za žáky i rodiče

Nejnovější metodický pokyn MŠMT k distanční výuce

Vybrané body metodiky MŠMT s komentářem

Šetření ČŠI k distanční výuce