menu

Poradenská pracoviště

Pedagogicko psychologická poradna

http://www.ppp-ostrava.cz/

Psycholog : katerina.kaletova@ppp-ostrava.cz

adresa kontaktní osoba telefon
PPP Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123 Mgr. Kateřina Kaletová 553 810 754

 

Speciální pedagog : anna.otypkova@ppp-ostrava.cz

 

adresa kontaktní osoba telefon
PPP Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123 Mgr. Anna Otýpková 553810 758

 

Speciálně pedagogická centra

SPC pro žáky se sluchovým postižením

adresa kontaktní osoba e-mail telefon
SPC Ostrava-Poruba, Spartakovců 1153 Mgr. Jana Barvíková jana.barvikova@deaf-ostrava.cz 595 694 542

SPC pro žáky se zrakovým postižením

adresa kontaktní osoba e-mail telefon
SPC Opava, Havlíčkova 520/1 Lubomír Franer spczrak.opava@seznam.cz 553 623 438

 

SPC pro žáky s vadami řeči a PAS (poruchy autistického spektra)

adresa e-mail
telefon
SPC Ostrava-Zábřeh, Kpt.Vajdy 1a spc.vajdy.ostrava@seznam.cz 596 768 131

SPC pro žáky s tělesným postižením

adresa kontaktní osoba  e-mail telefon
SPC Frýdek-Místek, 28. října 1884 Mgr. Edita Satinská, Ph. D. spcfm@seznam.cz 558 438 644
778 039 898