menu

YODA Mentorship Programme


Yoda Mentorship Programme, to je nově vzniklý program, jenž má za cíl spojit české středoškoláky a rozšířit jejich obzory. Z celé republiky se dostalo 25 studentů, z nichž byl každému přidělen jeden mentor. Mentoři jsou z drtivé většiny mladí lidé, kteří vystudovali nejprestižnější univerzity světa (Oxford, Cambridge, aj.), šli si za svými sny a nyní chtějí své zkušenosti předat dále. V průběhu půlročního programu tak spolu budou studenti a mentoři komunikovat, aby rozvíjeli studentův charakter, otevřenost, iniciativu a schopnost vynikat. Také jim poradí s výběrem vysokých škol v rámci naší země i zahraničí. Součástí je i jeden větší projekt, který si student vymyslí a za pomoci mentora uskuteční.