menu

“Bankéři do škol”

je název projektu České bankovní asociace v rámci výchovy finanční gramotnosti. Již 3. ročník je věnovaný osvětě mladých lidí, kteří se denně pohybují v on-line prostředí. V tomto duchu formou prezentace a diskuse proběhlo dne 31. 10. 2016 setkání žáků ekonomického semináře Wichterlova gymnázia a zástupce banky pana Ing. Michala Pituchy. Reportáž o projektu se vstupy z této akce odvysílala Česká televize ve svém pořadu Události.

V době zvýšeného rizika při využívání kanálů přímého bankovnictví a případné nedostatečné ochrany zabezpečovacích prvků je tato aktivita ze strany České bankovní asociace nadmíru přínosná.