Ke stažení

Formuláře

 • Žádost o uvolnění žáka (5 a více dnů) (pdf)
 • Žádost o přestup (doc, pdf)
 • Žádost o přerušení vzdělávání – nezletilí žáci (doc, pdf)
 • Žádost o přerušení vzdělávání – zletilí žáci (doc, pdf)
 • Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení (doc, pdf)
 • Žádost o vydání potvrzení o studiu (doc, pdf)
 • Darovací smlouva (docpdf) – dary jsou využívány zásadně na nákup učebních pomůcek a zkvalitnění pracovního prostředí žáků.
 • Žádost o vydání ISIC studentského průkazu (pdf)

Přijímací řízení

 • Odvolání proti nepřijetí – žáci 5. tříd (doc, pdf)
 • Odvolání proti nepřijetí – žáci 9. tříd (doc, pdf)

Dokumenty

Výroční zprávy

Aktiální Inspekční zprávy

Protokol ČŠI ze dne 23.6.2016

Inspekční zpráva ČŠI ze dne 23. 6. 2016

Vlastní studijní texty

 • studijní opory vytvořené učiteli gymnázia – ke stažení

Ga-Ma-Ja

Scarabeus

MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT

ŠUMNÁ OSTRAVA

dějepisná soutěž

 • Almanach vydaný při příležitosti 40. výročí okupace ČSSR armádami Varšavské smlouvy