menu

1. místo ve Vědeckém čtyřboji

Hned čtyři družstva reprezentovala Wichterlovo gymnázium ve čtvrtém ročníku přírodovědně zaměřené soutěže Vědecký čtyřboj, kterou pořádá Gymnázium Ostrava-Zábřeh. Každé družstvo tvoří čtyři studenti a každý student se věnuje úkolům z jiné oblasti (biologie, fyziky, matematiky a chemie).

Hned dvě naše kvarteta dosáhla skvělých výsledků: družstvo Wigym 3 tvořeno maturanty (Vojtěch David, Vojtěch Kuchař, Vojtěch Mohelník a Jan Lukovský) celou soutěž vyhrálo! Na krásném sedmém místě skončilo družstvo Wigym 4 složené ze studentů sexty B (Anna Hýžová, Jonáš Dej, Tomáš Hrbáč a Tomáš Janoušek).

Detailní výsledky si můžete prohlédnout v přiložené výsledkové listině.

Děkujeme našim přítelům z Gymnázia Ostrava-Zábřeh na Volgogradské ulici, že uspořádali i v této pro soutěže nelehké době distanční variantu Vědeckého čtyřboje a že umožnili start čtyřem našim družstvům. Všem našim studentům pak děkujeme, že našli dostatek motivace a chuť soutěžit!