menu

14. 3. – Pi Day

14. 3. – Pi Day

Dnešního rána jsme se, milí studenti a studentky, profesoři a profesorky, a samozřejmě i normální lidé mimo Wichterlovo gymnázium, probudili do velmi krásného dne. V kalendáři datum 14. března 2023 a my netušíce, zdali máme dneska očekávat sníh anebo příjemných 12 stupňů, odcházíme do školy zcela natěšeni na dnešní vepřový záhorácký závitek.
Kolik z nás se však pozastavilo nad zmíněným dnešním datem a uvědomilo si, co dnes vlastně slavíme za významný den? Je pravda, že 14. březen je význačnými milníky doslova přeplněn.
Avšak je tu ještě jedna „exotická“ a nekonvenční skupina lidí, pro které je dnešní den významný, a to matematici… Kdyby se Vám náhodou někdy do ruky dostal kalendář takového pana profesora Vavroše – a tady upozorňujeme, že se jedná o čin na vlastní nebezpečí – tak byste si jistě všimli k dnešnímu dni velké poznámky hlásající: „Pí day!!!“
Ano je to tak! Není to tak dlouho, co právě v roce 1988 přišel americký matematik a fyzik Larry Shaw s nápadem oslavit tuto všemocnou matematickou konstantu tím, že se svými známými ze stejných „exotických“ kruhů pochodoval po obvodu kulaté místnosti v Exploratoriu v San Franciscu. No a protože se bavíme o Spojených státech, tak u toho nesměl chybět samozřejmě koláč, který měl však stejně jako obcházení kulaté místnosti symbolický význam, a to v podobě slovní hříčky mezi anglickými homofonními výrazy „pi“ a „pie“. No a tak – stejně jako v případě kupříkladu Vánoc, Dne čtení Tolkiena, Velikonoc, Chanuky, či Dne válečných veteránu – byl na světě další významný svátek.
Z mně neznámých důvodů trvalo relativně dlouho, než se tento svátek dostal mezi širokou veřejnost, avšak matematici a fyzici se o jednadvacet let později poctivě dočkali – dne 12. března 2009 bylo totiž za přítomnosti všeobecného veselí v Kongresu Spojených států Amerických přijato nezávazné usnesení, které deklarovalo dnešní datum jako národní Den Pí. Ještě o rok později se Pí dočkalo i vlastního loga na Googlu, čímž byl dovršen neoficiální postup zavedení nového významného kalendářního dne.
Poslední kapitola historie Dne Pí se píše v listopadu roku 2019, kdy je na 40. generální konferenci UNESCO dohodnuto, že společně s Dnem Pí se bude slavit i Mezinárodní den matematiky. Tudíž pokud jste dnes nepopřáli svému profesorovi či profesorce matematiky, tak proto prosím v zájmu veřejného blaha co nejdříve učiňte!
Kam bude dále směřovat budoucnost Dne Pí je zcela na nás… ostatně třeba i OSN jednoho dne uzná tento významný den na mezinárodní úrovni, čímž by byl na srovnatelné úrovni s Mezinárodním dnem žen nebo například Mezinárodním dnem obětí holokaustu. Toto je však stále ve hvězdách. Pokud ovšem chcete pomoci, můžete podepsat petici.
A teď, když už všichni zcela chápeme těžký vývoj, kterým si Den Pí poctivě a vítězně prošel, je na čase podívat se na pár otázek, které by Vás mohly k tématu napadnout:
Proč zrovna 14. 3.? Vypíšeme-li si Pí v dekadickém zápisu, dostaneme číslo 3.14159265…, tudíž použijeme-li americký formát data ve tvaru mm/dd, dostaneme právě 3/14.
Jak se Den Pí slaví? PROZATÍM neexistuje jednotný způsob oslav a jednotlivé kultury na něj nahlíží jinak, ale mezi nejoblíbenější způsoby patří pojídání koláčů, soutěž v recitaci Pí, promítání filmu s příhodným tématem matematiky ve filozofii a ještě příhodnějším názvem Pí, který silně doporučuji všem, krom profesorů a profesorek ZSV, které by mohl silně pobouřit. Avšak stejně jako například Vánoce, je Den Pí taktéž svátkem rodiny a přátelství, tudíž si můžete s lidmi porozprávět právě o významu Pí v matematice a jeho důležitosti.
Proč byl rok 2015 pro Den Pí speciální? Protože celý zápis tohoto data byl 3/14/15, tudíž v čase 9:26:53 jste získali největší možný počet číslic Pí.
Proč je důležité slavit Den Pí? Pokud jste si tuto otázku položili, tak patříte spíše do humanitního tábora, a proto je nejlepší odpovědí Óda na Pí od Wisławy Szymborské:
The admirable number pi:
three point one four one.
All the following digits are also initial,
five nine two because it never ends.
It can’t be comprehended six five three five at a glance,
eight nine by calculation,
seven nine or imagination,
not even three two three eight by wit, that is, by comparison
four six to anything else
two six four three in the world.
The longest snake on earth calls it quits at about forty feet.
Likewise, snakes of myth and legend, though they may hold out a bit longer.
The pageant of digits comprising the number pi
doesn’t stop at the page’s edge.
It goes on across the table, through the air,
over a wall, a leaf, a bird’s nest, clouds, straight into the sky,
through all the bottomless, bloated heavens.
Oh how brief — a mouse tail, a pigtail — is the tail of a comet!
How feeble the star’s ray, bent by bumping up against space!
While here we have two three fifteen three hundred nineteen
my phone number your shirt size the year
nineteen hundred and seventy-three the sixth floor
the number of inhabitants sixty-five cents
hip measurement two fingers a charade, a code,
in which we find hail to thee, blithe spirit, bird thou never wert
alongside ladies and gentlemen, no cause for alarm,
as well as heaven and earth shall pass away,
but not the number pi, oh no, nothing doing,
it keeps right on with its rather remarkable five,
its uncommonly fine eight,
its far from final seven,
nudging, always nudging a sluggish eternity
to continue.

 

Václav Vinkler, 3. C