menu

Celonárodní kolo SOČ

Celonárodní kolo SOČ

Posíláme krásný vstup do letních dní s výsledky celonárodní přehlídky SOČ konané ve dnech 21. – 23. červen 2024 na SPŠ Elektrotechnická a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

Soutěžní obor č.  11 Stavebnictví, architektura a design interiérů:  6. místo Název práce: Revitalizace areálu bývalé hospodářské školy v Klimkovicích Autor: Jan Poláček Škola: Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Jv-pR7Suc54 Kraj: Moravskoslezský

Soutěžní obor č. 2 Fyzika : 10. místo Název práce: Dekoherence jednofotonového stavu vlivem sníženého módového překryvu Autor: Julie Křížková Škola: Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba

Video: https://youtu.be/YDQk9DqO4nQ Kraj: Moravskoslezský

Soutěžní obor č. 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace:   15. místo Název práce: Bioplynem k vodíku Autoři: David Orlík, Martin Obšil, Jonáš Tomešek Škola: Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava 8

Video: https://www.youtube.com/watch?v=snbX5gpjgWQ Kraj: Moravskoslezský

Velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci školy

Garant školního kola Mgr. Martina Štěpánová