menu

Česká lingvistická olympiáda

Česká lingvistická olympiáda

22. 11. proběhlo na Wichterlově gymnáziu školní kolo České lingvistické olympiády. Každoročně si její organizátoři připraví pro studenty pětici zdánlivě neřešitelných lingvistických úkolů a ti, kteří se do jejich řešení přece jen odvážně pustí, mohou zažít podobné pocity, jaké měl třeba uznávaný orientalista Bedřich Hrozný, když dešifroval jazyk starověkých Chetitů. V letošním kole čekala na žáky směsice jazyků živých i neživých, zařaditelných do jazykových rodin i izolovaných. Při rozkrývání významů vět či znaků se luštitelé přesouvali napříč kontinenty, zavítali do Afriky, do Papuy Nové Guineje či na jih Severní Ameriky. Výsledky školního kola vám přineseme v následujícím měsíci.