menu

Den poezie 2023

Den poezie 2023

Den poezie slavíme v  České republice už od roku 1999, připomínáme si tak výročí narození básníka Karla Hynka Máchy. Festival oslavuje poezii a ožívá každý rok v listopadu všude tam, kde básnictví rozumějí a mají ho rádi. I Wichterlovo gymnázium se mezi taková místa řadí.

Letos se mladí recitátoři sešli v pátek 10. listopadu. Kromě samotné soutěže dostali naši studenti příležitost přistoupit k poezii nejen jako interpreti, ale i z druhé strany, a to jako její autoři. Jsme moc rádi, že se k našemu dopoledni připojil také absolvent Wigymu,  Bc. Jan Kij, student posledního ročníku bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  Připravil pro žáky dvouhodinovou dílnu poezie, ve které účastníci sami tvořili krátká dílka a pak se pokoušeli práce spolužáků interpretovat. Moc Honzovi za jeho ochotu a přínosnou a zábavnou dvouhodinovku děkujeme.

Soutěžili jsme ve dvou kategoriích, nižší a vyšší gymnázium. V porotě tentokrát zasedli pedagogové, studenti posledních ročníků Wichterlova gymnázia (tímto děkujeme  Kristýně Marinčákové a Petru Libscherovi) a naši absolvent (Lucka Kozelková a Jan Kij), všichni zasloužilí účastníci z předchozích ročníků soutěže.   Bylo pro nás nesmírně těžké vybrat nejlepší recitátory, nakonec jsme se ale po dlouhém a náročném rokování usnesli na následujících oceněních:

V kategorii nižší stupeň gymnázia dosáhli na první příčky následující studenti:

  1. místo: Jakub Praks z 1. A, který předvedl Seifertovu báseň ze sbírky Šel malíř chudě do světa
  2. místo: Matouš Ujfaluši, žák tercie B si pěkně poradil s básní Jana Nerudy Romance helgolandská
  3. místo: Timo Vitula z 1. B zase zaujal porotce ztvárněním básničky Jiřího Žáčka Jak šli bratři pro kládu

Výsledky soutěže vyššího gymnázia přinášíme zde:

  1. místo: Elen Henzlová z třetí D se tak vžila do Seifertovy básně Maminčino zrcátko, že si odnesl první místo ve své kategorii
  2. místo: Trinh Hoai Thú z kvinty A mistrovsky ztvárnila text básník Xuân Diệu
  3.  místo: Tamara Elizabet Adamová z 1. C se zase výborně popasovala s básní Shela Silversteina Klaun Konrád

Kromě stupňů vítězů jsme udělili i dvě čestná uznání za výjimečnou interpretaci vlastních textů, a to Markétě Dostalíkové a Vojtěchu Ptáčníkovi.

Do soutěže nazvané Aréna plná krásných slov můžeme za školu poslat pouze tři recitátory za kategorii próza a tři za poezii. Rozhodli jsme tedy takto: Za poezii se do klání zapojí Elen Henzlová, Trinh Hoai Thú a Jakub Praks, za prózu pak James Warren HoncůValča Bendová a Eliška Komínková.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich příspěvky, doufáme, že spíše než soutěž to pro všechny bylo příjemně strávené dopoledne se zajímavými lidmi a texty. I za Honzou Kijem putují naše díky za to, že s námi strávil své dopoledne.