menu

DEN UNIVERZIT 2024

DEN UNIVERZIT 2024

„Vysoká škola mě inspirovala k jinému myšlení. Byly to zcela jedinečné chvíle, které se ve vašem životě už nikdy nezopakují.

Parafráze slov Lari Oleynik, americké herečky

Stalo se již dobrou tradicí, že v lednu oslovují naše studenty předmaturitních ročníků  vysoké škole v rámci akce Den univerzit. Stejně tak tomu bylo i letos 29. ledna 2024, kdy za studenty předmaturitních ročníků zavítali představiteléOstravské univerzity, VŠB Technické univerzity Ostrava, Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Palackého v Olomouci. Našim studentům předmaturitních ročníků prezentovali danou vysokou školu s pestrou nabídkou studijních oborů jednotlivých fakult, ochotně odpovídali na jejich dotazy, ale především s sebou přivezli a předali velkou dávku entusiasmu, inspirace  a motivace všem, kteří vzdělání považují za hodnotu a vklad do svého života.

Věříme, že akce splnila svůj účel, že studenti získali informace o tom, co od jednotlivých univerzit očekávat, že dostali možnost porovnat si obor, který chtějí studovat  v podání více univerzit a že se utvrdili ve svém výběru a profesní dráze. Ti stále nerozhodnutí získali ucelenější obrázek o jednotlivých oborech a nabídce studia, dostali tip, nad jakými  obory přemýšlet spolu s všeobecnými informacemi o fungování vysokých škol i kritérií pro přijetí. Zajímavě byly podány výhody a nevýhody studia v některých městech, došlo i na tolik oblíbené informace o studentském životě, ale i praktickém fungování rozvrhů a jednotlivých programů.

Velké poděkování všem čtyřem výše zmíněným vysokým školám a našim vnímavým posluchačům za zájem a dotazy.

Mgr. Martina Štěpánová