menu

Edison podruhé

Edison podruhé

Tři vysokoškolské studentky ze zemí na východ od naší republiky, z Ukrajiny, Indonésie a Číny, jste mohli tento týden potkávat na chodbách Wichterlova gymnázia. V rámci projektu Edison postupně navštívily všechny třídy a prezentovaly o svých zemích. V učebnách se tak rozezněla jak angličtina, tak i ukrajinština, čínština, indonéština nebo ruština. Edison k nám přinesl nejen rozptýlení od všednodenních povinností, ale i možnost setkat se se zástupci jiných kultur.

Pro účastníky projektu to byl první z pěti týdnů strávených v českých školách. Přejeme jim proto hodně úspěchů na dalších působištích a zároveň doufáme, že to nebyla jejich poslední návštěva v srdci Evropy.