menu

Informatika naostro

Informatika naostro

“Dne 14.-15. 6. jsem se zúčastnil certifikovaného kurzu  Informatiky naostro, který probíhal na půdě Mendelovy univerzity v Brně. Vybral jsem si specializaci Mobilní robotika.

První den nás lektoři seznámili s hardwarem i softwarem, se kterým budeme pracovat. V odpoledních hodinách prvního dne následovalo sestavování robotů a jejich “oživení”. Pro “oživení” robota jsme používali jazyk Java.

Druhý den začal teoretickým testem získaných vědomostí. Po tomto testu následovalo naprogramování robota, který má projít určitou trasu a zdolat překážky. V teoretickém testu jsem získal 37 bodů z 45 a v praktické části 35 bodů, což bylo za plný počet.  Celkově jsem získal 72 bodů z 80 a stal se úspěšným absolventem tohoto kurzu.

Tato možnost zúčastnit se daného kurzu mi otevřela nový pohled na robotiku. Změřil jsem si své vědomosti v dané oblasti jak na praktické, tak i teoretické úrovni a seznámil se s odborníky v dané oblasti. Velkým bonusem pro mne jako pro úspěšného absolventa bylo i získání konkurenční výhody u přijímacího řízení na MU.”

Vojtěch Coufal, 3. D