menu

Jak je důležité míti Evropskou unii

Jak je důležité míti Evropskou unii

Ve druhém pololetí proběhlo několik akcí, které měly společný základ: Evropskou unii, Evropský parlament a europoslance Jiřího Pospíšila.

Koncem března třída 3.C společně se Samuelem Nedělou a Davidem Havrlantem vyrazili směr Štrasburk, aby viděli krásy tohoto historického města, ale především měli možnost vstoupit do Evropského parlamentu a zažít si simulaci chodu instituce a legislativního procesu s tématem Adapted Gender Equality Strategy in European Union. Kromě toho ještě žáci stihli po cestě do Francie prohlídku muzea Mercedes-Benz ve Stuttgartu a na cestě zpět zastávku v německých městech Baden-Baden a Heidelberg.

Na štrasburskou expedici navázala beseda s europoslancem Jiřím Pospíšilem. Té se zúčastnili již zkušení Evropané z 3. C s několika dalšími studenty z jiných tříd. Jiří Pospíšil velmi vstřícně a pohodově představil práci Evropského parlamentu z pohledu poslance. Také na několika trefných příkladech ukázal důležitost EU nejen pro občana ČR, ale i pro studenty samotné. Nebál se také kontroverznější debaty s Václavem Vinklerem, a kdyby čas nebyl tak neúprosný, možná by tam diskutovali dodnes.

Vynahradit si to oba mohli 5. června, protože s dalšími spolužáky Samuelem Nedělou, Evou Žurkovou, Vojtěchem Kuzníkem, Bárou Malíkovou, Denisou Výtiskovou, Jakubem Šnajderem a Davidem Havrlantem pod vedením Mgr. Dennise Hennhofera absolvovali ještě jednu simulaci modelového zasedání Evropského parlamentu, kterou zaštiťoval přímo europoslanec Pospíšil. A aby toho nebylo málo, nakonec se s panem Pospíšilem domluvili ještě na jedné cestě do Štrasburku, kterou tam absolvovali sami za sebe ve svém volném čase.

Za předmětovou komisi ZSV jsme velmi rádi, když vidíme aktivní účast žáků v politickém životě, která je podpořena akcemi ukazujícími reálný chod EU a konkrétní tváře (nejen) české europolitiky, zvlášť když jsou ochotni s nimi debatovat, férově polemizovat a neodsuzovat. Jako spoluorganizátor akcí bych chtěl poděkovat kolegovi Dennisu Hennhoferovi a jeho zaujetí pro evropské záležitosti a ochotu debatovat a dále rozvíjet žáky a také kolegyni Haně Grögerové za zajištění štrasburské exkurze a celkově její skvělé 3. C (a individuím z dalších tříd).