menu

Novinky pro školní rok 2018/2019

Novinky pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, vážení žáci,

říká se, že změna je život. Jsou chvíle, kdy jsme hrdí na to, že jsme nositelem změny my, že jsme přišli s něčím novým, z čeho můžete těžit. Jsou změny, se kterými přišel někdo jiný, ověřil, že fungují, a my je právě z tohoto důvodu rádi přijmeme také. A pak jsou chvíle, kdy naopak musíme zatnout zuby a přizpůsobit se změně, kterou za pokrok k lepšímu nepovažujeme, ale přizpůsobit se musíme.

V letošním roce nás čekají hlavně poslední dva typy změn a zde najdete jejich stručný přehled:

 1. GDPR

Tuto zkratku nevidíte poprvé. Wichterlovo gymnázium provedlo potřebná opatření k tomu, aby s osobními údaji zaměstnanců, žáků i zákonných zástupců bylo nakládáno dle této nové normy. Velmi nám v tom pomohl Krajský úřad MSK, který svým příspěvkovým organizacím zpracoval vzorové dokumenty. Jedním z nich je také Souhlas se zpracováním osobních údajů, který obdržíte na začátku školního roku. Paradoxně neobsahuje mnoho nového oproti předchozím letům. Je to mimo jiné způsobeno tím, že škola ze své podstaty zpracovává naprostou většinu osobních údajů ze zákona. V průběhu roku se však můžete setkat s tím, že budete udělovat souhlas se zpracováním osobních údajů třetí stranou, například když se žák zúčastní nějaké soutěže nebo exkurze. Náš cíl je v této oblasti jasný: dělat všechno tak, aby žáci mohli mít i nadále radost z toho, co dělají, a abychom my u toho neporušili zákon.

 1. Komunikace prostřednictvím systému Bakaláři

Když jsme kdysi spustili elektronickou třídní knihu a umožnili Vám do ní přístup přes webovou aplikaci, jednalo se o příklad změny, kterou jsme razili jako jedni z prvních. Nyní jsme se rozhodli přijmout změnu osvědčenou a začít využívat systém Bakaláři jako primární prostředek komunikace s žáky i se zákonnými zástupci (vedle osobního kontaktu, kterého si stále vážíme nejvíce). Od září spouštíme následující funkce:

 1. samostatné přístupové údaje pro žáka a pro rodiče;
 2. zasílání zpráv prostřednictvím webového rozhraní Bakaláři. Zprávy bude možné zasílat cíleně rodičům, žákům, či všem, a to buď hromadně, nebo jen vybraným.
 3. zapisování vzkazů na nástěnku žáka, třídy, či školy a možnost organizovat různé ankety;
 4. umožnění editace vybraných osobních údajů rodičům žáka (telefon, e-mail, heslo…);
 5. nastavení váhy známek, aby studijní průměry měly vyšší vypovídací hodnotu (nikdy však nemohou zahrnout vše, co učitel v hodnocení zohledňuje – přístup žáka k předmětu, jeho snahu, aktivity nad rámec běžných hodin, soutěže atd.).

Počítáme s tím, že systém Bakaláři ještě v tomto školním roce plně nahradí žákovské knížky, které ještě používáme u žáků primy-kvarty. Zároveň spouštíme přechodovou fázi, která bude trvat nejdéle jedno pololetí. Pokud třídní učitel v průběhu pololetí vyhodnotí, že systém je funkční a rodiče i žáci bez problémů komunikují přes webové rozhraní, ukončí platnost žákovských knížek a informuje všechny, že od daného data bude sdělovat informace pouze prostřednictvím systému Bakaláři (či osobně).

 1. Talentmanagement

Tady nejde o změnu, ale připomenutí něčeho, co jsme oficiálně spustili v loňském roce. Díky grantu Magistrátu města Ostravy jsme mohli systematizovat práci s nadanými žáky. V průběhu roku jsou pro ně připraveny mimo jiné následující aktivity:

 • série přednášek odborníků z firem a univerzit na konkrétní odborná témata, kterým se v případě zájmu budou žáci moci věnovat v rámci SOČ (vyšší gymnázium);
 • studentská vědecká konference Inspiro, na které žáci představují svůj výzkum (vyšší gymnázium);
 • kroužek psaní na klávesnici hmatovou metodou pro žáky nižšího gymnázia;
 • série workshopů zaměřených na řešení problémových úloh pro žáky nižšího gymnázia;
 • série workshopů zaměřených na programování robotů pro žáky nižšího gymnázia;
 • vědecko-studijní pobyt ve středisku Kaprálův mlýn;
 • třídenní stáž vybraných žáků na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Pro nadané žáky bude k dispozici koordinátorka nadání, PhDr. Hana Nováčková.

 

Doufáme, že tyto změny budou jen k lepšímu a přejeme všem další skvělý (školní) rok.