menu

Ocenění pro Jana Netoličku

Ocenění pro Jana Netoličku

Celkem 25 pedagogů působících v Moravskoslezském kraji převzalo ocenění a poděkování za svou mimořádnou profesionalitu i lidský přístup. Ceny byly uděleny u příležitosti Dne učitelů už poosmnácté. Mezi oceněnými byl v kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku i ředitel Wichterlova gymnázia Jan Netolička.

V letošním roce bylo na ocenění nominováno 106 pedagogů mateřských, základních, středních a základních uměleckých škol z regionu. Kritéria, která odborná komise posuzovala, byla samozřejmě obsáhlá. Ať už se jednalo o mimořádnou odbornou činnost, zapojení do mezinárodních programů, výrazná prezentace školy na veřejnosti, ale také samotná práce učitele s žáky. Ať už s mimořádně nadanými nebo naopak s těmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Posuzovalo se také projektové vyučování, experimentální ověřování vzdělávacích a výchovných postupů a metod nebo naopak mimoškolní činnost,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny, který pedagogům ocenění osobně předal. Dodal, že důležitý je také přístup učitelů k žákům. „Pedagogové ke své práci potřebují také hodně trpělivosti, pochopení a nadhledu. Bez tohoto lidského přístupu nemají učitelé šanci děti zaujmout a něco jim předat.“

Poděkování spolu s pamětním listem převzalo celkem 25 pedagogů, a to ve dvou kategoriích: Výrazná pedagogická osobnost roku a Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. Slavnostní předávání v Kulturním domě Radost v Havířově doplňovala vystoupení havířovské Základní umělecké školy Bohuslava Martinů, která je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.

„Být učitelem je bezesporu poslání. To se o kantořině často říkává, ovšem někdy jen automaticky. Není od věci si pravidelně připomínat, že učitelé mají zásadní vliv nejen na děti, ale i na společnost a její směřování. Jsem proto rád, že můžeme každým rokem výjimečným pedagogům poděkovat a upozornit na jejich náročnou práci,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Více informací ZDE.