menu

Postup do krajského kola SOČ

Postup do krajského kola SOČ

V úterý 16. 4. 2019 se konalo okresní kolo SOČ. Wichterlovo gymnázium bylo reprezentováno šesti pracemi, čtyři z nich postupují do kola krajského.

Své kategorie vyhráli:

Natálie Hulvová a Jakub Hlaváček (2. C) v soutěžním oboru Ochrana a tvorba životního prostředí se soutěžní prací „Recyklace elektroodpadu“.

Pavel Junker (2. D) v soutěžním oboru Informatika s prací „Neuronové sítě“.

Jiří Močkoř (6. A) v soutěžním oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby se soutěžní prací „Interpretace básní Vladimíry Čerepkové“.

Do krajského kola postupuje i práce z 2. místa oboru Chemie, který patřil k těm s největším počtem soutěžících.

Lucie Peterková (7. A)  se soutěžní prací „Studium, syntéza a aplikace nanočástic stříbra a oxidu titaničitého“.

Všem postupujícím srdečně gratulujeme a 10. 5. 2019 budeme držet palce do dalšího klání o postup do kola celostátního.