menu

Přerušení výuky a informace k nouzovému stavu – aktualizováno 23. 3.

Přerušení výuky a informace k nouzovému stavu – aktualizováno 23. 3.

Aktualizace 23.3. 14:57

Vyjádření ministra Plagy

Zpráva CERMAT k maturitním a přijímacím zkouškám

Podle vyjádření ministra Plagy mohou být školy zavřeny do poloviny května (i déle). Na základě podnětů rodičů, žáků i vlastního hodnocení jsme provedli jsme několik změn v systému zadávání úkolů. Podrobnosti najdete ve zprávě zaslané přes systém Bakaláři. Zejména jde o následující:

  1. Sjednotili jsme systém (formu) zadávání úkolů.
  2. Budeme se snažit zadávat úkoly, které žáci dokáží plnit samostatně, případně s naší pomocí.
  3. Soustředíme se na nižším gymnáziu na profilové předměty (ČJ, M, AJ) a u maturantů naopak na předměty maturitní, nicméně vzhledem k povaze gymnázia budeme i nadále posílat žákům úkoly, na základě kterých se budou moci posouvat a rozvíjet i v dalších předmětech, zejména u žáků vyššího gymnázia.

 

Aktualizace 17.3. 9:30

V plánu na týden od 23. března jsme zatím zrušili výuku do úterý 24. 3. I když je předpoklad, že školy budou uzavřene déle, tak oficiální informaci v tuto chvíli nemáme. Jakmile nové zprávy obdržíme, budeme na ně aktuálně reagovat.

 

Aktualizace 16.3. 13:30

Na základě vyhlášené karantény a v rámci ochrany zdraví všech našich zaměstnanců i veřejnosti bude Wichterlovo gymnázium je do pondělí 23.3. uzavřeno. Kontinuita vzdělávání je zcela zajištěná různými podobami e-learningu. V případě, že potřebujete nějakou záležitost řešit neodkladně, kontaktujte prosím vedení školy e-mailem (reditel@wigym.cz).

Děkujeme za pochopení.

 

Aktualizace 13.3. 12:30

Na základě stanoviska zřizovatele s okamžitou platností až do odvolání není možno realizovat ve vnitřních i vnějších prostorách užívaných pro činnost školy/školského zařízení jakékoliv volnočasové, sportovní, společenské, kulturní, vzdělávací a jiné obdobné aktivity pořádané školou/školským zařízením, stejně tak není možno tyto prostory nadále využívat v rámci doplňkové činnosti jinými subjekty na základě pronájmu, výpůjčky prostor, a to bez ohledu na počet účastníků.

Tímto se omlouváme se všem subjektům, které naše prostory využívají. Jakmile dojde ke změně, budeme vás informovat.

Na základě rozhodnutí Vlády České republiky bude od středy 11. března 2020 do odvolání přerušena výuka ve všech základních a středních školách.

Žádáme proto všechny žáky a rodiče, aby průběžně sledovali web Wichterlova gymnázia a informace v systému Bakalář, kde budeme o aktuální situaci průběžně informovat!

Školní jídelna je mimo provoz, obědy budou automaticky hromadně odhlášeny.

Přípravné kurzy jsou prozatím zrušeny (viz dopis, který dnes dostali účastníci).

Výuka bude probíhat formou e-learningu.

vedení Wichterlova gymnázia

informace České televize