menu

Školení debatérů

Školení debatérů
Školení debatérů 
Dlouze jste čekali, až jste se dočkali! Od 24. do 26. 9. se kroužek Debatní klub zúčastnil školení debatérů na Open Gate v Babicích. Kromě školení proběhly 2 kola debat, kde z 8 debat jsme jich vyhráli 6, tudíž se náš nový klub skvěle zapsal! Prameny obrazové jsou z archivu Dennise Hennhofera a stránek debatovani.cz. Písemný pramen ve formě kouzelné reportáže s názvem Pan Hennhofer a 11 debatérů, za který vděčíme včerejším oslavencům Václavovi Skalskému a Vinklerovi, si můžete přečíst níže:
Náš příběh začíná za devatero horami a devatero řekami, v kouzelné podzimní Porubě. Je pátek 24. září, hodinky pana profesora Dennise Hennhofera ukazují právě 11:36, když přichází už i poslední studenti s minutovým zpožděním. Vůdce naší výpravy nás přepočítá a ke své radosti zjistí, že nikdo nechybí a započne dokumentaci naší výpravy první fotkou naší skupiny před naší Alma mater. Není však času nazbyt, a proto našich 11 udatných druhů vyráží za svým čarodějem debatního umění a velitelem výpravy směr autobusové zastávky, kde je vyzvedává první drožka. Dále následuje krušná, náročná a dlouhá cesta opředená četnými zpožděními, nerudnými spolucestujícími a modrými sedačkami vlaku ČD. Nakonec však naši hrdinové udatně dorazí do Prahy – méně známé části temného Mordoru, který není příjemným místem pobytu jak pro hobity, tak pro Pražany nazývané „Ostravány“. Však i s touto překážkou se naší nebojácné družině podaří probojovat skrz tlupy divokých „skřetů“ až do Babic, kde je již čeká jejich Hora osudu – škola Open Gate.
Zde byli přivítáni organizátory akce Školení debatérů a pozvání na večeři, během níž střežili pana Hennhofera jako oko v hlavě ze strachu, že mu bude podáno otrávené jablko, či jiné otrávené jídlo. Žádný bojový zásah však nebyl nutný, a proto se mohli přemístit na první ukázkovou debatu podanou vcelku zkušenými padawany starodávného umění debatování, během níž padaly a byly vyvracovány argumenty s takovou obratností, jaká není cizí ani takovým mistrům jako je například Tyrion Lannister, či mistr Yoda. Nakonec jim bylo před ulehnutím do chýší slíbeno, že zítra poznají, jak používat část této síly, což jim pomohlo usnout, přestože byli někteří po celý večer nachystáni s dýkou, či kuší v ruce v pohotovosti.
Sobotního rána se naštěstí členové výpravy probudili živí a zdraví, což zlepšilo jejich důvěru vůči zdejšímu kmenu Zbohatlíků. Následovala snídaně hodná samotných králů pod horou, či panovníka Železného trůnu. Poté již nebylo na co čekat, a všichni byli rovnou rozděleni na menší frakce, ke kterým byli přiděleni jednotliví mistři Debaty, bohužel v té chvíli nemajíce u sebe své světelné meče. Ti našim hrdinům hned bez zaváhání začali předávat své znalosti, a to všemi prostředky! Po třech hodinách tvrdé a náročné práce, byli propuštěni do místní taverny na rychlý oběd. Ten však jen sloužil jako posilnění před dvěmi dalšími hodinami, které byly plné jak teorie, tak praxe. V okamžiku, kdy moudří mistři skončili, byli dobrodruzi rovnou vrženi do arény, kde se tříčlenné týmy po hodinové přípravě zúčastnili gladiátorského souboje v debatování na tezi: „Odborná a naučná literatura by měla být zdarma.“ V nich využili naši zástupci jejich nově nabyté znalosti, avšak nejvíce jim pomohl sám pan profesor Hennhofer svým zjevení v podobě ducha modré barvy, doprovázen po boku mistrem Kenobim a mistrem Yodou.  Ostatně proto také naše Wigymovská výprava dosáhla svých prvních úspěchů přirovnatelných k vítězství bitvy u Helmova žlebu či Černovodě. Po večerních hodech již následovaly jen chvíle radosti a smíchu zažívaných i s jejich novými druhy ve zbrani z jiných škol.
Posledního rána započali vyklízením chýší a přesunem na snídani, která nebyla o nic horší než předchozího dne. Podle organizátorů však nebylo ještě prolito dost krve, tak vyhlásili druhé kolo debat, tentokrát na tezi: „Od 2. stupně by hodiny HV a VV měly být nahrazeny hodinami informatiky.“ I zde vybojovaly týmy našich hrdinů četná vítězství. Odměnou byl chutný oběd v podobě řízku a bramborové kaše. Přestože jízda autobusem byla zkomplikována ztrátou našeho vyučujícího, kdy byl pan Hennhofer nevpuštěn do autobusu se slovy: „You shall not pass!“, tak skupina studentů zachovala chladnou hlavu, a pokračovala na dále bez něj v návratu domů. K jejich radostnému překvapení se ještě před Prahou setkali se svým podivuhodně živým profesorem, tentokrát však již v hodnosti bílého čaroděje a spolu se tak vydali zpět vstříc úrodným krajinám Ostravy. Tam nakonec i vlakem dorazili. No a pokud neumřeli, tak zde žijí dodnes mezi námi a vy tak máte možnost potkat pana Hennhofera a jeho 11 debatérů na chodbách.
Děkujeme za přínosný a skvěle strávený víkend!

Mgr. Dennis Hennhofer