menu

Třídní schůzky a opatření

Třídní schůzky a opatření

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

ve středu 10. 11. 2021 se uskuteční od 16.30 hod v kmenových učebnách třídní schůzky. Vzhledem ke COVIDové situaci musíme dodržovat níže uvedená opatření. Pokud byste na tato opatření nechtěli přistoupit, nabízíme samozřejmě alternativní možnosti získání informací o studiu dětí, které jsou k dispozici stále (e-mail, telefon, individuální konzultace po dohodě).

Třídní schůzky jsou svým charakterem posuzovány jako veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci více osob na jednom místě a řídí se tedy podle bodu I/13 mimořádného opatření MZ, ze kterého vyplývá naše obecná povinnost kontrolovat pro vstup do budovy splnění podmínek dle bodu I/16 a osobám účastnícím se této akce je stanovena povinnost prokázat se splněním podmínek.

Vstup do budovy bude umožněn osobám, které:

  • absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  • absolvovaly nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
  • byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění codvid-19, uplynula doba izolace a neuplynulo od prvního pozitivního testu více než 180 dní.

Prosím, umožněte naším pracovníkům u vchodu provést kontrolu výše uvedeného. V exponovaný čas může dojít ke krátkému zdržení.
Všechny osoby se ve vnitřních prostorách školy musí pohybovat s ochrannou dýchacích cest dle aktuálního mimořádného opatření MZ.

Děkujeme za pochopení.
Jan Netolička​