menu

Úspěšné expedice DofE

Úspěšné expedice DofE

Na přelomu května a června se vydaly dvě skupiny našich odvážných žáků na dobrodružnou expedici DofE.

Zlato-stříbrná parta zvolila pro tuto nelehkou výzvu oblast jižní Moravy.  A protože každá správná expedice má kromě detailního plánu mít i cíl, rozhodli se vytvořit krimi příběh. Po čtyřech dnech putování se našim “zltatostříbrňákům” podařilo projít celý plánovaný úsek a zvládli i splnit svůj cíl a vytvořili poutavou knihu i s ilustracemi.

Bronzová expedice se pustila rovněž do neznámého terénu, a sice do PP Hostýnské vrchy. Celé putování bylo i pro “bronzáky” výzvou, se kterou se statečně poprali a výsledným produktem se stal herbář místní květeny.

Na oba týmy jsme právem hrdí, gratulujeme jim k úspěchu a v neposlední řadě děkujeme i vedoucím z řad učitelů, kteří žáky v jejich aktivitách vytrvale podporovali.

Za tým DofE Korbelová, Holečková