menu

Vyhlášení volných dnů

Vyhlášení volných dnů

Organizační opatření ředitele školy

V souladu s §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, vyhlašuji na

18. 4. 2017    V O L N Ý   D E N pro žáky 1.-3. ročníku osmiletého gymnázia (1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A);

20. 4. 2017    V O L N Ý   D E N pro žáky 1.-3. ročníku čtyřletého gymnázia a 5.-7. ročníku osmiletého gymnázia (1.C, 1.D, 2.C, 2.D, 3.C, 3.D, 5.A, 6.A, 7.A).

V těchto dnech proběhnou na Wichterlově gymnáziu jednotné přijímací zkoušky, jejichž organizace vyžaduje zapojení velké části pedagogických pracovníků a většího počtu učeben. Z tohoto důvodu není možné v zajistit řádnou výuku.

V Ostravě dne 7. 4. 2017

Mgr. Jan Netolička, ředitel gymnázia