menu

Jarní aktivity školního ekotýmu

Jarní aktivity školního ekotýmu

Školní ekotým na Wigymu funguje 11 let a za tu dobu má za sebou desítky, možná stovky, realizací zlepšující prostředí kolem nás. Po zimním spánku, kdy potřeboval dočerpat svou energii, se na jaře projevil v plné síle a rozmanitosti.

Dovolte nám stručně představit jarní aktivity školního ekotýmu v roce 2023.

1) Ukliďme Česko proběhlo v sobotu 15. 4. 2023 v lese u Odry v Zábřehu. 20 pytlů sesbíraného odpadu odvezly Technické služby Ostrava-Jih.

2) Den Země v Porubě se konal 25. 4. 2023 tradičně u kruhového objezdu. Během několika hodin náš stánek vyškolil ohledně biodiverzity desítky lidí různého věku.

3) Při tradičním jarním sběru papíru se vybralo okolo 1 tuny. Nejlepší třídou je 3.B, nejlepší sběrač je opět David Miko z 5.B, přinesl 222 kg sběru.

4) Zútulňování školního pozemku zahrnuje především péči o bylinnou zahrádku a pozemek s cibulovinami, kde letos poprvé vykvetly tulipány. A nově jsme udělali záhon s tzv. motýlí/včelí loukou. Těšíme se, až vykvetou první z deseti kvetoucích bylin.

5) Osvědčení od společnosti Elektrowin o podílu na vylepšení životního prostředí za rok 2022 uvádí, že škola sebrala 499 kg vysloužilého elektrozařízení, čímž se podílí na snížení produkce oxidu uhličitého o 5,96 tun.

O našich dalších plánech a úspěších vás jistě budeme informovat. Všem zapojeným děkujeme a přejeme pěkné jaro.