menu

Školní bylinná zahrádka

Školní bylinná zahrádka

Naše škola je již od roku 2012 tzv. Ekoškolou. V rámci tohoto programu se přednostně zabýváme 4 tématy: odpady, voda, energie a prostředí školy.

A právě v posledně jmenované oblasti jsme učinili další rozvoj. Školní pozemek slouží jako sportoviště, ale také jako prostředí pro relaxaci. Ke zkrášlění místa relaxace byla nově vybudována zahrádka, která bude kvést od jara do podzimu. Byliny z ní se využijí ve školní jídelně k ochucení nápojů. Realizaci zajistil školní Ekotým s žáky kvarty A a panem profesorem Dybalem, náklady v řádu několika tisíc byly hrazeny z grantu města Ostravy, příjemce grantu byla OKNA – spolek při Wichterlově gymnáziu. Všem zúčastněným děkujeme.

A bonus naší výsadby uvidíte v brzkých jarních měsících.