menu

František Kupka: “Sólo hnědé čáry”

Projekt ve vestibulu školy nazvaný podle stejnojmenného obrazu slavného českého malíře Františka Kupky “Sólo hnědé čáry” byl realizován při příležitosti oslav 50. výročí našeho gymnázia.

Cílem našeho projektu bylo dát novou tvář a novou myšlenku vstupní hale naší školy. Zvolili jsme malbu přímo na stěnu výklenku ve vestibulu školy, ve kterém po 49 let stál mohutný mramorový podstavec, který na sobě nesl ikony minulého režimu. Dřevoumakartové obložení zdi za podstavcem ostře kontrastovalo s vysokým stropem řešeným kazetově do čtverců. Často se tento vstupní prostor stal působištěm výtvarného ateliéru, který se snažil během roku tento podstavec zakomponovat či zamaskovat do tématické výzdoby školy.

Do samotné realizace projektu se zapojily studentky 3. ročníku Jana Petrů, Michaela Lippová, Zuzana Pščolková, Petra Stříšovská a Lucie Puchnarová. Byla to skupina pěti velice talentovaných děvčat, která prokázala nejen své nadání, ale také zručnost, kterou potřebovaly při malování na lešení.

Obraz Františka Kupky “Sólo hnědé čáry” nebyl vybrán nahodile. Nejen pro své obsahové vyjádření, ale také pro své proporce, které odpovídají ploše výklenku. Bylo nutné natočit obraz o 90° na výšku, protáhnout ho do délky a do šířky zvýšit. Nechtěli jsme Kupkovo dílo záměrně deformovat, ale pouze přizpůsobit prostoru vymezené ploše výklenku. Z tohoto důvodu byla i realizace obrazu náročnější kvůli zmíněné deformaci.

Proč právě František Kupka a jeho obraz “Sólo hnědé čáry”?

Pro mnohoznačnou symboliku samotného názvu obrazu a také pro jeho nadčasovou rafinovanou jednoduchost, kterou lze z něho vyčíst. Ono samotné slovo “sólo” se dá vysvětlit několika způsoby. Můžeme jej chápat i ve spojení s naší pedagogickou profesí – připravit studenty do dalších etap jejich života, aby byli viděni, aby se stali “sólisty” nejen ve svých profesních oborech, ale především ve svých osobních životech, stali se osobnostmi, které nezaniknou v průměrnosti všedního života.