menu

O škole


Wichterlovo gymnázium na ulici Čs. exilu v Ostravě-Porubě je nejstarší porubské gymnázium. Škola byla založena v roce 1956 a od roku 1959 ji opustilo asi 8500 absolventů. V roce 2006 získala “Velká Telmanka”, respektive “Exil” čestný název Wichterlovo gymnázium. V současné době (šk. rok 2013/14) studuje na gymnáziu celkem asi 620 studentů ve 22 třídách. Z toho je 12 tříd čtyřletého studia a 10 tříd osmiletého studia (všechny třídy jsou všeobecné). Jeden běžný den života naší školy zachycený fotografem si můžete prohlédnout zde.Wichterlovo gymnázium je všeobecné. Těší nás, že přijetí našich absolventů na univerzity je dlouhodobě téměř 100% a jedná se o kvalitní obory (viz absolventi_14_15, absolventi 13_14absolventi 12_13absolventi11_12,absolventi 10_11, absolventi 09_10, absolventi 08_09).  V průběhu studia se žákům snažíme nabízet zajímavé předměty jako je programování, pedagogika, psychologie, ekonomie, latina, deskriptivní geometrie a ochrana životního prostředí. Zájem studentů o studium se projevuje i v jejich přístupu k různým soutěžíím (Úspěchy studentů na soutěžích ve školním roce 2011/12; 2012/13)Všichni žáci absolvují v prvním ročníku adaptrační a lyžařský kurz, vedruhém ročníku tématicky zaměřenou exkurzi v ČR, ve třetím ročníku sportovní kurz a v maturitním ročníku exkurzi do Prahy. Dále mohou navštívit zajímavá místa v zahraničí – Londýn, Provence, Bretaň, Itálie, Drážďany, Pobaltí, Holandsko, … Zájemci o žurnalistiku mají zase svůj kroužek a vydávají dva časopisy (vč. elektronického Glossaria). Sportovní nadšenci využívají moderní sportovní areál s nočním osvětlením a tenisovým, beach volejbalovým, baseballovým, fotbalovým, volejbalovým a florbalovým hřištěm a žáci sami vyhlašují Exil florbalovou ligu (škola sídlí na ulici Čs. exilu). Na gymnáziu působí Debatní klub a v rámci Českého červeného kříže Exil. Studenti jsou aktivní ve svém Senátu a v Občanském sdružení Okna.Wichterlovo gymnázium pořádá vlastní mezinárodní odbornou soutěž Moravskoslezský matematický šampionát. Hosty soutěže v minulých ročnících například byli Dr. Jiří Grygar, prof. Helena Illnerová, prof. Václav Pačes, prof. Václav Roubíček a prof. Kamil Wichterle. Každoročně vyhlašujeme i literární soutěž. Od roku 2008 organizujeme i dějepisnou soutěž Šumná Ostrava.Naši žáci jsou úspěšní v celorepublikových a krajských kolech konverzačních soutěží a předmětových olympiád –na rozvíjení jejich talentů klademe důraz.Wichterovo gymnázium je fakultní školou Ostravské univerzity a máme uzavřeny i exkluzivní smlouvy o spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno a Vysokou školou báňskou – TUO. Profesoři těchto škol přednáší na našem gymnáziu a naši žáci a učitelé zase navštěvují jejich odborné učebny, laboratoře a přednášky.Protože se snažíme žáky nejen vzdělávat, ale i vychovávat, pomáháme občanskému sdružení ADRA, zapojujeme se do sbírek Bílá pastelka, Beruška, AIDS den, Dne boje proti rakovině atd.Žáci mají k dispozici velké množství nově vybavených odborných učeben (biologie, fyzika, literatura, zeměpis, dějepis, multimediální učebna, 3 počítačové učebny, jazyková učebna, výtvarný ateliér, …) vybavených počítači, interaktivními tabulemi a projektory. Počítače mohou žáci používat odpoledne pro vlastní potřebu a na chodbách mají k dispozici Wi-Fi síť a počítačové terminály. K dispozici je také mobilní učebna vybavená tablety iPad. V roce 2014 byla za podpory Nadace ČEZ vybudována nová matematická učebna vybavená sadou iPadů pro podporu interaktivní výuky.Ve škole máme mimo sportovní areál i dvě tělocvičny a posilovnu.Studenti se mohou stravovat ve školní jídelně, k dispozici je bufet, nápojové automaty. Mají uzamykatelné šatní skříňky, pro své potřeby mohou používat dvě kopírky.Speciální příloha Moravskoslezského deníku o naší škole (strana 1, strana 2)Prohlédněte si video o Wichterlově gymnáziu (únor 2011). Video bylo vyrobeno v rámci projektu Medziregionálna mobilná televízia v systéme DVB-H financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR.